Thailand - Mainpage

Forex ปฎิทิน

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนใหญ่จับตาดูอย่างใกล้ชิดของข่าวในโลกการลงทุน แทบทุกสัปดาห์ที่มีการเปิดตัวที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดชั้นนำเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจให้คุณตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดที่ประจวบเปลี่ยนพร้อมกันกับเศรษฐกิจโดยรวมและล่าตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนไปหลังจากที่เศรษฐกิจโดยรวม แต่เหล่านี้มีการใช้งานน้อยที่สุดเป็นเครื่องมือในการทำนาย นอกจากนี้เฟดนาฬิกาจำนวนมากของตัวชี้วัดนี้มันก็ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ด้วยเหตุผลเหล่านี้ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญสำหรับนักลงทุน ด้านล่างนี้เราได้สรุปบางส่วนของตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถให้แท็บข้อมูลล่าสุด